Menu

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

- prewencja i wczesne wykrywanie chorób układu dokrewnego

- diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami układu dokrewnego

- wykonywanie badań USG i punkcji cienkoigłowych tarczycy

- świadczenia konsultacyjne dla lekarzy innych specjalności

 

 

DO PORADNI ZAPRASZAJĄ:

dr n. med. ANITA ROGOWITCZ-FRONTCZAK

dr n. med. STANISŁAW PIŁACIŃSKI