Menu

ul. Stęszewska 41, Poznań

Dr n. med. BENIGNA KONATKOWSKA

Specjalista Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej oraz Neonatologii

Od ukończenia Akademii Medycznej w Poznaniu w 1998 roku, pracowała w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej W Poznaniu, początkowo jako młodszy asystent, następnie jako Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem Dzieci Młodszych oraz nauczyciel akademicki. Od 2018 roku pracuje w Oddziale Neonatologicznym Szpitala Świętej Rodziny w Poznaniu. Od ponad 10 lat zajmuje się ambulatoryjną opieką nad dziećmi z problemami hematologicznymi. Zainteresowania: hematologia dzieci - niedokrwistości, małopłytkowości, leukopenie, interpretacja odchyleń w kontrolnych badaniach krwi, również po przechorowaniu COVID-19, konflikty serologiczne, powiększenie węzłów chłonnych.

 

Dr n. med. MIŁOSZ JAZDON   

Specjalista Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej oraz Neatologii

Po ukończeniu 2007 r. kierunku lekarskiego na Akademii Medycznej w Poznaniu rozpoczął pracę w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej w Poznaniu. Ukończył specjalizację z zakresu pediatrii oraz hematologii i onkologii dziecięcej. Następnie od roku 2018 pracuje w Oddziale Neonatologicznym Szpitala Świętej Rodziny w Poznaniu.

Zainteresowania – choroby hematologiczne i onkologiczne wieku dziecięcego, choroby okresu noworodkowego i niemowlęcego.

 

Lek. med. JULITA JANURA-SZYMAŃSKA 
 
Specjalista Pediatrii, w trakcie szkolenia specjalistycznego z neonatologii
 
Przez ponad 7 lat pracowała w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej. W 2019 zdała egzamin specjalizacyjny z pediatrii. Od 2 lat pracuje w Szpitalu Św. Rodziny w Oddziale Noworodkowym. Dyżuruje również w szpitalu w Nowym Tomyślu w Oddziale Dziecięcym. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje na licznych kursach i szkoleniach, szczególnie w zakresie zastosowania usg w pediatrii i neonatologii.
 

HEMATOLODZY I ONKOLODZY DZIECIĘCY przyjmują według harmonogramu dostępnego w rejestracji