W Polsce coraz więcej małżeństw doświadcza utraty jednej lub więcej ciąż. Szacuje się, że problem nawracających poronień, określanych jako utrata trzech wczesnych (do 12 tygodnia ciąży) lub dwóch późnych ciąż (powyżej 12 tygodnia) dotyka od 1 do 3 % par. Wiele z tych kobiet nie wie gdzie zgłosić się ze swoim problemem, w konsekwencji ich cierpienie i narastająca frustracja często trwa długie miesiące. 

 

Chcąc usprawnić i przyspieszyć proces diagnostyki powstało w Poznaniu Wielkopolskie Centrum Diagnostyki i Leczenia Poronień OMEDICA, którego celem jest kompleksowa diagnostyka przyczyn poronień i wewnątrzmacicznych zgonów płodów oraz ustalenie odpowiedniego postępowania, które mogłoby zwiększyć szansę na szczęśliwe macierzyństwo. Działanie Centrum jest ukierunkowane głównie na: