Menu

ul. Stęszewska 41, Poznań

NAZWA BADANIA MATERIAŁ CENA
Albumina  surowica                15,00 zł
Fosfataza alkaliczna (ALP) surowica                  8,00 zł
Aminotransferaza alaninowa (ALT) surowica                  8,00 zł
Amylaza surowica                10,00 zł
ASO miano ilościowo surowica                18,00 zł
Aminotransferaza asparaginianowa (AST) surowica                  8,00 zł
Bilirubina bezpośrednia  surowica                14,00 zł
Bilirubina pośrednia (wyliczana) surowica                  6,00 zł
Bilirubina całkowita  surowica                  8,00 zł
Wapń całkowity surowica                  8,00 zł
Cholesterol całkowity (CHOL) surowica                  8,00 zł
Kinaza kreatynowa (CK) surowica                12,00 zł
Chlorki surowica                  9,00 zł
CRP ilościowo surowica                18,00 zł
Żelazo  surowica                  8,00 zł
Ferrytyna  surowica                32,00 zł
γ-glutamylotransferaza (GTP) surowica                  8,00 zł
Glukoza osocze NaF/surowica                  7,00 zł
HbA1c (hemoglobina glikowana) krew EDTA                30,00 zł
Cholesterol HDL surowica                  8,00 zł
Potas surowica                  7,00 zł
Klirens kreatyniny surowica                16,00 zł
Kreatynina  surowica                  7,00 zł
Odczyn lateksowy (RF jakościowo) surowica                15,00 zł
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) surowica                10,00 zł
Cholesterol LDL - oznaczany surowica                12,00 zł
Cholesterol LDL surowica                  5,00 zł
Lipaza  surowica                26,00 zł
Lipidogram (CHOL,HDL,LDL oznaczany,TG)  surowica                36,00 zł
Lipidogram (CHOL,HDL,LDL-w,TG)  surowica                29,00 zł
Albumina w moczu (ilościowo) mocz                15,00 zł
Albumina w moczu (jakościowo) mocz                20,00 zł
Magnez surowica                10,00 zł
Sód surowica                  7,00 zł
Fosfor nieorganiczny surowica                  8,00 zł
RF ilościowo surowica                20,00 zł
TIBC (Fe, UIBC) - całkowita zdolność wiązania żelaza surowica                28,00 zł
Białko całkowite surowica                  7,00 zł
Transferyna  surowica                35,00 zł
Triglicerydy (TG) surowica                  8,00 zł
Troponina T surowica                60,00 zł
Kwas moczowy surowicz                  8,00 zł
Mocznik surowica                  8,00 zł